Ostatnio na naszym forum

 • Revive Heroes of might and magic
  Autor: Huk, napisano 13 czerwca 2020 Przejdź
 • HoMM IV - Problemy natury technicznej
  Autor: Avatar, napisano 21 kwietnia 2020 Przejdź
 • Spolszczenie Equilibris
  Autor: Avatar, napisano 17 marca 2020 Przejdź

Ostatnio dodane mapy

 • Jeden za Wszystkich
  Autor: Tabris, dodano 6 maja 2020 Zobacz
 • Maximus
  Autor: Natssirk, dodano 2 września 2019 Zobacz
 • Tomb King
  Autor: Hardack, dodano 8 sierpnia 2019 Zobacz

Miasta

Bez miast nie sposób w serii HoMM walczyć. Stanowią źródło zasobów, a przede wszystkim jednostek. W ich fortyfikacjach można się chronić. Dzięki specjalnym budowlom w miastach możemy wzmocnić bohaterów, a przede wszystkim ich wykupić. Mimo tego w HoMM IV nie ma jednak zasady, która głosiła, że nieposiadanie miasta przez tydzień kończy się klęską, dlatego choćby w niektórych kampaniach mogą pojawić się scenariusze, w których nie dysponujemy miastem. Na ogół jednak gracze rozpoczynają z miastem, a kluczem do zwycięstwa jest odebranie ich przeciwnikom.

Instrukcja obsługi

Aby armia mogła się pojawić w ekranie miasta musi stać na jednym z czterech pól (liczą się dwa bezpośrednio przed bramą jak i dwa najbliższe po skosie od bramy). Kiedy już wykona tą operację wyświetli nam się ekran miasta. Podstawowym budynkiem jest położona w górnym-lewym rogu Rada. Gdy na nią klikniemy zobaczymy panel budowy budynków, pełniący także funkcje ich spisu. Gdy możemy wybudować strukturę jej nazwa jest otoczona zielonym polem. Gdy nie możemy z powodu braku surowców, lub budynku - czerwona. Szare otoczenie oznacza niemożność budowy struktury, a złote wybudowanie. Nie można budować więcej niż jednej struktury na turę w danym mieście. Kliknięcie LPM na inne budynki pozwala poznać ich funkcje, takie jak choćby rekrutację stworzeń, wysłanie karawany, kupienie budynku. Kliknięcie PPM wyświetla opis danego budynku.

 1. Lista widoków miast. Zwraca uwagę pasek w widoku miasta. Pasek zielony zależy od liczby budynków infrastruktury w mieście. Niebieski liczby budynków magii, a czerwony siedlisk jednostek. Możemy też między nimi nawigować, aby korzystać z potencjału naszych baz.

 2. Lista jednostek, które możemy rekrutować w danym mieście.

 3. Przyciski pozwalające przenosić armię między garnizonem, a terenem.

 4. Jego kliknięcie rozwija nam listę akcji, które możemy wykonać. Związane są one z funkcjonalnością miasta, a zatem im więcej budynków jest wybudowanych, tym lista dłuższa.

 5. Sloty na jednostki/bohaterów. Ci, którzy są na górze stanowią garnizon miasta, zaś poniżsi odwiedzających go.

 6. Liczba zasobów gracza.

 7. Umożliwia przenoszenie jednostek między oddziałami tego samego typu, lub między bazowym oddziałem, a pustym slotem.

 8. Statystyki wskazanej jednostki/bohatera

Wygląd miasta zależy od wybudowanych budynków, ale wpływa nań także rodzaj terenu, na którym je wzniesiono. Stan fortyfikacji z kolei znajduje odzwierciedlenie w tym, jak wygląda ono z ekranu mapy.

Klasyfikacja budynków

Wspomniany już został podział budynków wedle kolorów. Do celów prezentacji, na tej stronie zastosowano nieco inny podział. Wydzielono sekcję podstawowej infrastruktury obejmującą te budynki, które zawsze pojawiają się w każdym mieście, a oprócz kuźni, oraz karczem nie ma między nimi różnicy. Druga sekcja - siedliska jednostek - występują w każdym mieście, ale różnią się silnie pod względem kosztów. Infrastruktura magiczna to gildia magów i dwa budynki pozwalające poznać sojusznicze względem stronnictwa miasta czary. Twierdza nie ma takiej. Budynki specjalne to unikalne dla danego rodzaju miast budowle. W tej sekcji znalazło się także sanktuarium Graala - mechanizm jego budowy jest unikalny, związany z posiadaniem artefaktu, nie zasobów, ale pod innymi względami to nadal budynek.